Kigetson AB

Vikeplog

Sannsynligvis Norges rimeligste vikeplog
med HB500

Snørydding med vikeplog

Snørydding med en vikeplog er ikke bare enkelt, men også svært effektivt. Våre vikeploger leveres alltid som standard med støtteplater som forhindrer at snøen pakker seg under plogen, slik at den kan kjøre jevnt gjennom selv store snømengder.

Fordeler med vikeplog

Ved å konfigurere plogen i V-form reduseres snøens motstand, noe som gjør det enklere å flytte snøen. Y-modus gjør det mulig å fange opp og flytte et stort snøområde samtidig. Den diagonale posisjonen reverseres for å maksimere bredden på større områder.

Bruksområder

Vikeploger brukes hovedsakelig til å fjerne snø og is fra veier og fortau. Dette sikrer sikkerhet og fremkommelighet for kjøretøy og fotgjengere. Den er også ideell for parkeringsplasser, gårdsplasser, transportveier og industriområder.

Hjullaster & traktor

 • Bredde: 1800 mm
 • Justerbare vinger ± 20 grader
 • Vekt 400 kg

Hjullaster & traktor

 • Bredde: 2000 mm
 • Justerbare vinger ± 26 grader
 • Vekt 630 kg

Hjullaster & traktor

 • Bredde: 2300 mm
 • Justerbare vinger ± 27 grader
 • Vekt 700 kg

Hjullaster & traktor

 • Bredde: 2500 mm
 • Justerbare vinger ± 27 grader
 • Vekt 720 kg

Hjullaster & traktor

 • Bredde: 2700 mm
 • Justerbare vinger ± 35 grader
 • Vekt 760 kg

Hjullaster & traktor

 • Bredde: 2900 mm
 • Justerbare vinger ± 35 grader
 • Vekt 775  kg

Hjullaster & traktor

 • Bredde: 3300 mm
 • Justerbare vinger ± 30 grader
 • Vekt 860 kg

Hjullaster & traktor

 • Bredde: 3700 mm
 • Justerbare vinger ± 30 grader
 • Vekt 1050 kg

Hjullaster & traktor

 • Bredde: 4000 mm
 • Justerbare vinger ± 30 grader
 • Vekt 1150 kg

Vikeplog

Tar snørydding til neste nivå

 • Sentrumsgummi
 • Elastiske sliteplater
 • Støtteskiver
 • Vingene kan justeres opp til ± 35 grader
 • Justerbar i Y-, V- eller diagonalmodus
 • Robust bygget for å holde sesong etter sesong
 • LED-belysning 

Vikeploger gjør det mulig for føreren å manøvrere rundt hindringer som parkerte kjøretøy eller andre hindringer på veien. Fleksibiliteten til vikeploger gjør dem ideelle for brøyting av veier i tettbygde strøk.

Forespørsel om tilbud